I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Per saperne di più...
Ta spletna stran uporablja piškote drugih spletnih mest, ki omogočajo merjenje obiskanosti in boljšo uporabniško izkušnjo. Z zaprtjem tega obvestila, ogledom strani, odprtjem katerikoli povezave ali katerikolim nadaljevanjem brskanja soglašam z namestitvijo piškotov. Več informaciji...
Accetto - Sprejmem

Knjige

knige

35 let Slovenske skupnosti na Goriškem

Avtor: Erika Jazbar
ISBN: 978-88-7342-146-7 - Trst 2010

Avtorica Erika Jazbar (Gorica 1972) je po izobrazbi klasična filologinja, po poklicu pa časnikarka z bogatimi publicističnimi, a tudi političnimi in upravnimi izkušnjami, saj je bila en mandat občinska svetovalka v Gorici. Izbrskala in objavila je tajniška poročila z vseh 15 dosedanjih kongresov goriške Slovenske skupnosti, od ustanovnega kongresa leta 1975 do zadnjega kongresa leta 2008. Vsa poročila pravzaprav niso ohranjena, zato je morala včasih njihovo vsebino obnoviti s pomočjo časopisov in pričevanj. Posebno dragocena so njena uvodna raziskava o snovanju nove stranke in vezna besedila s kopico podatkov o dogajanju od kongresa do kongresa. Tako pred nami oživi najpomembnejše dogajanje zadnjih 35 let na Goriškem, deloma tudi v širšem prostoru. Ob tem so v knjigi preglednice volilnih izidov in vodstev goriškega dela stranke v omenjenem obdobju. Zelo bogato je dokumentarno slikovno gradivo.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček - Cena: 0
knige

Mirko Špacapan Politična biografija 1977-2007

Avtor: Erika Jazbar - Miloš Čotar
ISBN: 9788873421337 - Trst 2008

To je poklon rajnemu prijatelju in javnemu delavcu, ni pa zgolj priložnostna publikacija. V tej knjigi je namreč natančno dokumentirano politično delo Mirka Špacapana od časov, ko je snoval Mladinsko sekcijo Slovenske skupnosti v Gorici, do smrti. V večplastnem javnem nastopanju je bila skrb za našo skupnost rdeča nit njegovih naporov. Politika zavzema pri njem osrednje mesto, čeprav se je od nje za nekaj let tudi oddaljil. Tu sta popisana njegovo delo in pa njegova misel, kot se kaže v javnih nastopih, člankih, intervjujih. Erika Jazbar je obdelala starejše obdobje, ki že prehaja v zgodovino, saj ga mlajši sploh ne poznajo. Gre za čas italijanske "prve republike", enopartijske Jugoslavije, dokaj stroge ločitve duhov v zamejstvu, rojstva in utrjevanja Slovenske skupnosti v Gorici. Miloš Čotar pa je predstavil Špacapanovo delo v deželnem svetu v letih 2003-07, kar dopolnjujejo še tri pričevanja vidnih predstavnikov SSk. Objavljenih je še nekaj Špacapanovih govorov v deželnem svetu, seznam njegovih zakonskih predlogov, resolucij in svetovalskih vprašanj. Bogato je tudi fotografsko gradivo. Vse to še ni zgodovina, saj nam je opisano dogajanje preveč blizu, je pa resen prispevek k poznavanju tega obdobja, zlasti na Goriškem.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Jekleno Srce, tigrovstvo Stanislava Antona Kamenščka - Stanka

Avtor: Marjan Terpin
ISBN: 239461632 - Gorica 2008

Stanislav, Anton Kamenšček - Stanko, tigrovec, borec, univerzitetni profesor, se je rodil 9. novembra 1908 v Ročinju očetu Antonu in materi Justini Dugar; imel je tri brate in eno sestro. Osnovno šolo je opravil v Ročinju, bil je dijak na Realki v Idriji, v mesu Fano v srednji Italiji in nato na tehnični šoli v Gorici, kjer se je leta 1927 začelo njegovo sodelovanje s Tigrom. Spomladi leta 1930 se je pred aretacijo zatekel v Jugoslavijo. Leta 1932 je šel v letalsko šolo v Novi Sad, a še vedno sodeloval v odporniškem gibanju. Sodeloval je v oboroženih trojkah, ki so prihajale čez mejo v Italijo. Leta 1937 je bil kot pilot poslan v Španijo, kjer se je boril na republikanski strani. Po vrnitvi v Jugoslavijo so ga na začetku vojne ujeli Nemci a jim je v Sarajevu ušel. Sodeloval je z NOB a so ga 12. septembra 1942 v Beogradu zopet ujeli Nemci in ga, kot italijanskega državljana, izročili italijanski politični policiji OVRI, ki ga je prepeljala mimo tržaškega zapora Coroneo, v rimski zapor Regina Coeli, kjer je v pričakovanju smrtne obsodbe dočakal propad fašizma a so ga zopet zajeli Nemci. Med prevozom proti Nemčiji jim je zbežal ter se je javil 23. junija 1944 v jugoslovansko vojno letalstvo v Bariju. Odletel je v Jugoslavijo, kjer je postal načelnik uprave transportnega letalstva. Premeščen je bil nato v Ljubljano in bil leta 1947 demobiliziran. 1. decembra 1950 so ga na Jesenicah aretirali in obsodili na štiri leta zapora. Po prestani kazni je 1. novembra 1955 zbežal najprej v Italijo, nato v Francijo in se končno leta 1956 izselil v ZDA, kjer je opravljal službo univerzitetnega profesorja. Leta 1973 se je poročil z Dolores Humar iz Števerjana pri Gorici. Umrl je 5. februarja 1978 v Berkleyu (ZDA), pokopan je v Ročinju. Ker je kot svobodno misleči Slovenec odločno odklanjal vse tri enostrankarske režime dvajsetega stoletja, je okusil zapore, in jih k sreči prestal, nacistov, fašistov in domačih komunistov.

Krožek Anton Gregorčič
knige

La rappresentanza politica degli Sloveni in Italia

Avtor: Andrej Berdon
ISBN: 887342095-8 - Trst 2006

L'autore del volume Andrej Berdon, nato il 21 agosto 1961 a Trieste, è avvocato ed esponente politico della minoranza slovena. Dal 1998 al 2001 ha ricoperto l'incarico di segretario regionale del partito di raccolta sloveno in Italia, Slovenska skupnost, del quale attualmente è vicesegretario. Dal 1993 al 2001 ha fatto parte del Consiglio comunale di Trieste, è stato membro del direttivo della Comunità montana del Carso ed attualmente è consigliere nel suo Comune di residenza, a Monrupino. Nel 2002 è stato chiamato a far parte del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena. In questo volume affronta dal punto di vista giuridico un argomento di viva attualità - le possibili soluzioni legislative atte a garantire la rappresentanza della minoranza slovena nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Slovenija v Evrolandiji

Avtor: Egidij Vršaj
ISBN: 88-7342-097-4 - Trst 2006

Dr. Egidij Vršaj je ekonomist - raziskovalec, specializiran za mednarodne gospodaraske odnose, zlasti za odnose Vzhod-Zahod. Doslej je objavil 11 pravno-ekonomskih knjig, 7 v italijanščini in 4 v slovenščini.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Kjer sem svoboden, tam sem doma - Življenje in delo dr. Avgusta Sfiligoja (drugi del)

Avtor: Sfiligoj Majda
ISBN: Trst 2006

Ta knjiga v dveh delih predstavlja življenje in delo goriškega narodnjaka odv. Avgusta Sfiligoja (1902-1985), ki je globoko zaznamoval pol stoletja naše nedavne zgodovine: pred vojno kot upornik proti raznarodovanju in fašističnemu nasilju ter politični zapornik, po njej kot eden izmed najvidnejših zagovornikov demokratičnih vrednot in snovalcev samostojnega političnega nastopanja med Slovenci v Italiji, politik in javni upravitelj. Z izvirnim pristopom, ki povezuje zgodovinske podatke iz že objavljenih del in še neobdelanih arhivov, lastna zapažanja in pa zapise iz dveh avtobiografskih knjig Avgusta Sfiligoja, je delo napisala njegova hčerka prof. Majda Sfiligoj Corsi. Spremno besedo je prispeval dr. Ralko Dolhar. Avtorica, rojena leta 1940 v Gorici, je v Trstu diplomirala na Šoli za prevajalce in tolmače pri Ekonomski fakulteti, nato z diplomsko nalogo iz srednjeveške zgodovine še na Leposlovni fakulteti. Do upokojitve (2003) je bila zaposlena na slovenskih šolah v Gorici kot profesorica in 20 let ravnateljica višjih srednjih šol(učiteljišča oz. novih smeri, ki so nastale po ukinitvi učiteljišč, in klasičnega liceja). O šolstvu in njegovi zgodovini je tudi že pisala.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Kjer sem svoboden, tam sem doma - Življenje in delo dr. Avgusta Sfiligoja (prvi del)

Avtor: Sfiligoj Majda
ISBN: Trst 2005

Ta knjiga v dveh delih predstavlja življenje in delo goriškega narodnjaka odv. Avgusta Sfiligoja (1902-1985), ki je globoko zaznamoval pol stoletja naše nedavne zgodovine: pred vojno kot upornik proti raznarodovanju in fašističnemu nasilju ter politični zapornik, po njej kot eden izmed najvidnejših zagovornikov demokratičnih vrednot in snovalcev samostojnega političnega nastopanja med Slovenci v Italiji, politik in javni upravitelj. Z izvirnim pristopom, ki povezuje zgodovinske podatke iz že objavljenih del in še neobdelanih arhivov, lastna zapažanja in pa zapise iz dveh avtobiografskih knjig Avgusta Sfiligoja, je delo napisala njegova hčerka prof. Majda Sfiligoj Corsi. Spremno besedo je prispeval dr. Ralko Dolhar. Avtorica, rojena leta 1940 v Gorici, je v Trstu diplomirala na Šoli za prevajalce in tolmače pri Ekonomski fakulteti, nato z diplomsko nalogo iz srednjeveške zgodovine še na Leposlovni fakulteti. Do upokojitve (2003) je bila zaposlena na slovenskih šolah v Gorici kot profesorica in 20 let ravnateljica višjih srednjih šol(učiteljišča oz. novih smeri, ki so nastale po ukinitvi učiteljišč, in klasičnega liceja). O šolstvu in njegovi zgodovini je tudi že pisala.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Kanalska dolina in slovenska kultura - 30

Avtor: Vida Dolhar
ISBN: Trst 1999

Ta knjiga je nastala kot diplomska naloga, in sicer v slovenščini, saj jo je avtorica zagovarjala ob koncu svojega študija na fakulteti za tuje jezike na univerzi v Vidmu leta 1990. Za knjižno izdajo pa je bila seveda posodobljena. Avtorica Vida Dolhar je sama doma iz Kanalske doline, živi pa v Vidmu. Knjigo je razdelila na dva dela. V prvem je poskušala ugotoviti, kako je Kanalska dolina prisotna v slovenski kulturi, predvsem literaturi. V drugem delu pa je proučila, kdo so bili ljudje, ki so slovensko kulturno prisotnost tam ustvarjali in jo ustvarjajo še v današnjih dneh. Pri tem velja opozoriti, da ima Kanalska dolina v slovenskem zahodnem obrobju svojstven položaj. Ker je bila do konca prve svetovne vojne del avstroogrske monarhije, so bili njeni prebivalci deležni tudi pouka slovenščine v utrakvističnih osnovnih šolah. Zavedni slovenski duhovniki pa so tudi z bogoslužjem in poučevanjem verouka prispevali k znanju knjižne slovenščine tamkajšnjega prebivalstva do prvih let po drugi svetovni vojni. V zadnjih letih se je položaj slovenščine v Kanalski dolini precej spremenil, saj je treba upoštevati tecaje slovenščine in prve, še skromne znake vračanja slovenščine v šole. Izdajo krasijo slike Kanalske doline, ki jih je posnel Rafko Dolhar.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Politica e minoranze: amore o indifferenza? (I parte)

Avtor: Vida Valenčič
ISBN: Trst 1999

Nella collana editoriale della nostra Associazione è apparso l'anno scorso anche il volume Evropa narodov (L'Europa delle etnie) a firma della pubblicista e ricercatrice Vida Valenčič, nata a Trieste nel 1969, che si era prefissa il compito di presentare le minoranze etniche dell'Europa occidentale in modo divulgativo e con piglio giovanile. Ci apprestiamo ora a pubblicare in due volumi una sua opera scientifica, la tesi, rivista, con la quale nel 1997 si è laureata in Sociologia delle Relzioni Etniche presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Univeristà di Trieste, relatore il prof. Emidio Sussi. Si tratta di un'analisi delle relazioni tra minoranze etniche, politica e partiti. Ne viene pubblicata quest'anno la prima parte. L'Analisi teorica dell'etnopolitica, quanto mai attuale in un periodo che in Italia viene ancora dedicato alle discussioni sulle riforme istituzionali ed elettorali. Tali riforme dovrebbero infatti tener conto pure delle necessità dei gruppi etnici e rendere loro possibile influire sulle decisioni che li riguardano. L'anno prossimo verrà invece pubblicata la seconda parte, dedicata all'analisi sociologica di tre partiti etno-nazionali in Italia: l'Union Valdôtaine, la Südtiroler Volkspartei e la Slovenska skupnost. La prefazione è del prof. Emidio Sussi dell'Università di Trieste.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Med Trstom in Dunajem - Ivan Nabergoj v avstrijskem državnem zboru (1873-1897)

Avtor: Peter Rustja
ISBN: Trst 1999

V svojih priročnikih je krožek Virgil Šček obširno obravnaval dvajseto stoletje, tako čas med obema vojnama kot dobo po drugi svetovni vojni. Knjiga, ki jo imamo zdaj tukaj pred seboj, pa se je lotila starejšega časa, obdobja devetnajstega stoletja, ki je oddaljeno od nas več kot sto let. Tako je prišel v ospredje našega zanimanja predvsem v političnem življenju najznamenitejši tržaški Slovenenc tega obdobja, Ivan Nabergoj s Proseka, poslanec v tržaškem mestnem svetu (1866-1900), prvi slovenski zastopnik Trsta v avstrijskem državnem zboru (1873-1897) in prvi predsednik političnega društva Edinost (1875-1892). Knjiga izčrpno prikazuje četrtstoletno Nabergojevo nastopanje v dunajskem parlamentu. (Iz spremne besede akademika prof. Dr. Vasilija Melika.) S knjigo Med Trstom in Dunajem, Ivan Nabergoj v avstrijskem državnem zboru (1873-1897), ki jo je pripravil mladi tržaški zgodovinar Peter Rustja, Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček iz Trsta torej nadaljuje s svojim pomembnim raziskovanjem in ovrednotenjem krajevne zgodovine, obenem pa stopa na novo pot. Ta njegov 28. »beli priročnik« je namreč obenem 20. zvezek Zbirke Zgodovinskega časopisa. Zbirko izdaja uredništvo osrednje slovenske historične revije Zgodovinskega časopisa, glasila Zveze zgodovinskih društev Slovenije v Ljubljani.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Lavrenčič, Podgornik in Stanger v parlamentu - Discorsi parlamentari degli on. Lavrenčič, Podgornik e Stanger

Avtor: Milica Kacin Wohinz
ISBN: Trst 1998

Lavrenčič, Podgornik in Stanger v parlamentu S knjigo Lavrenčič, Podgornik in Stanger v parlamentu se končuje pomembna pobuda Krožka za družbena vprašanja Virgil Šček: objava vseh poslanskih govorov, vprašanj in predlogov resolucij politikov, ki so med obema vojnama zastopali slovensko manjšino v rimskem parlamentu. Virgilu Ščeku, Englbertu Besedjaku in Josipu Vilfanu smo v preteklih letih že posvetili samostojne knjige. V tem zvezku smo zbrali parlamentarne nastope Josipa Lavrenčiča, Karla Podgornika in Ulikseja Stangerja, ki so bili izvoljeni v parlament leta 1921 skupno z Vilfanom in Ščekom. Počaščeni smo, da je uvodno študijo prispevala najboljša poznavalka polpretekle primorske zgodovine, dr. Milica Kacin Wohinz. Viene portato a termine, con questo quaderno, un impegnativo progetto del Circolo per gli studi sociali Virgil Šček – la pubblicazione in volume dei discorsi, delle interpellanze, delle interrogazioni, degli ordini del giorno e delle mozioni dei parlamentari che tra le due guerre hanno rappresentato a Roma gli Sloveni che erano venuti a far parte, quale minoranza nazionale, dello Stato italiano. All'attività parlamentare dei tre politici più noti e più attivi – Virgil Šček, Englbert Besednjak e Josip Vilfan – abbiamo dedicato tre volumi di questa collana. Conclude la serie il volume Lavrenčič, Podgornik in Stanger v parlamentu – Discorsi parlamentari degli on. Lavrenčič, Podgornik e Stanger. Il saggio introduttivo di questo volume è a firma della più autorevole studiosa delle vicende storiche delgi Sloveni in Italia tra le due guerre mondiali, della dott. Milica Kacin Wohinz.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Slovenija in manjšine

Avtor: Ivo Jevnikar
ISBN: Trst 1998

V knjigi Slovenija in manjšine so zbrana najpomembnejša zakonska določila, ki v Republiki Sloveniji urejajo pravice, ki jih ustava in meddržavne pogodbe priznavajo italijanski in madžarski narodni skupnosti. Objavljeni so še nekateri temeljni dokumenti zakonodajne in sodne veje oblasti, ki zadevajo tako manjšinsko problematiko v Sloveniji kot Slovence v zamejstvu. Zakoni so le na videz suhoparni. V pravni državi – mimo diplomatskega leporečja, politične demagogije, obljub odgovornih in utvar prizadetih natančno kažejo, kako stojijo stvari. V primeru narodnih manjšin nam povedo, kaj je z njihovo dejansko enakopravnostjo in posebnimi pravicami, ki jo udejanjajo. Urejanje manjšinskih vprašanj v Republiki Sloveniji je v času obnovljenih prizadevanj za pravičen zaščitni zakon za Slovence v Italiji zelo poučno ne le za slovensko manjšino, temveč tudi za italijanske oblasti in javno mnenje, ki ga nekateri politiki in nekatera sredstva množičnega obveščanja večkrat zavajajo z lažnimi podatki. Knjiga je razdeljena na štiri dele. Najprej so na vrsti temeljna in ustavna načela, ki zadevajo tako manjšini v Sloveniji kot Slovence v zamejstvu. Sledi razdelek o mednarodnopravnem varstvu manjšin. Tretji del je posvečen slovenskim manjšinam v sosednjih državah, četrti, najobširnejši, pa pravicam Italijanov in Madžarov v Sloveniji. Gradivo je pripravil za tisk in mu napisal uvod urednik »belih priročnikov« Krožka za družbena vprašanja Virgil Šček, časnikar in javni delavec Ivo Jevnikar.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Katoliško socialno politična misel Virgila Ščeka

Avtor: Boris Bandelj
ISBN: Trst 1997

Duhovnik, javni in politični delavec Virgil Šček, po katerem se je že pred mnogimi leti poimenoval naš Krožek, je bil ena izmed vodilnih primorskih osebnosti tako med obema vojnama kot v času drugega svetovnega spopada in boja za meje tik po njem. Že leta 1994 smo v zbirki naših »belih priročnikov« izdali njegove govore in druge posege v italijanskem parlamentu z uvodno študijo Marka Tavčarja. Zdaj pa z veseljem objavljamo temeljito študijo o njegovi katoliški socialni in politični misli, ki jo je napisal sociolog Boris Bandelj. Avtor se je rodil 24. septembra 1952 v kmečko-obrtniški družini na Vrabčah pri Sežani. Končal je klasično gimnazijo na današnji Škofijski gimnaziji v Vipavi, nato pa sociologijo na današnji Fakulteti za družbene vede na univerzi v Ljubljani. Za diplomsko delo o socialno politični misli Virgila Ščeka je leta 1994 prejel študentsko Prešernovo nagrado svoje fakultete. Za objavo je Boris Bandelj temeljito predal svojo nekdanjo diplomsko nalogo, pri čemer je upošteval tudi vire in objave, ki so postali dotopni kasneje, tako da se dialog med zgodovinarji s to knjigo nadaljuje.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Leva sredina in tržaški Slovenci II. del. Od levosredinske odjuge do osimske pozebe

Avtor: Rafko Dolhar
ISBN: Trst 1997

Avtor te knjige je v času leve sredine v Trstu igral pomembno vlogo, saj je bil novembra 1966 izvoljen v tržaški občinski svet. Pozneje je bil odbornik, ves čas pa tudi v vodstvu tržaške Slovenske skupnosti. Zato se v knjigi prepletajo osebni spomini in opisovanje politične problematike vse do »osimske pozebe«, ko je leva sredina zašla v krizo. Sam avtor ugotavlja, da se kolo zgodovine očitno ne premika samo naprej. Včasih zastane, včasih se zavrti nazaj, tudi za dvajset let. Taka je namreč Dolharjeva ocena o škodi, ki jo je prinesla »osimska pozeba« z učinkom na sožitje med Slovenci in Italijani ter na priznavanje manjšinskih, posebno jezikovnih pravic na Tržaškem. Boj za te pravice je namreč rdeča nit te knjige. Gre za vsakodnevno potrpežljivo, naporno in velikemu delu slovenske javnosti prikrito delo, ki je začelo dajati svoje prve sadove. Dolhar podrobno popisuje, kako je prišlo ravno na levosredinskih pogajanjih do prvih dvojezičnih tabel, do javne rabe slovenščine v rajonskih svetih, publicizacije Slovenskega stalnega gledališča, prvih poimenovanj ulic po Slovencih, ustanovitve psihopedagoške službe itd. Tu so še napori za slovensko šolo, javne prispevke za ustanove in društva, zlasti pa za širšo uveljavitev slovenščine v javnosti in za zajezitev strašljivega vala razlastitev slovenske zemlje.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Josip Vilfan v parlamentu - Discorsi parlamentari dell'on. Josip Vilfan, št. 24

Avtor: Egon Pelikan
ISBN: Trst 1997

Slovenski in italijanski bralci imajo končno možnost, da se temeljiteje seznanijo z življenjem in delom enega izmed najpomembnejših primorskih političnih voditeljev iz prve polovice iztekajočega se stoletja. Predsednik Edinosti, tržaški odvetnik in poslanec Josip Vilfan (1878-1955) je sicer trdno zapisan v našem zgodovinskem spominu, vendar še ni doživel obsežnejše predstavitve. Za knjižno zbirko Krožka za družbena vprašanja Virgil Šček, ki je po njem nedavno poimenoval dvorano svojega sedeža, jo je pripravil doktor zgodovinskih znanosti Egon Pelikan. Avtor je napisal temeljito uvodno študijo, zbral vse Vilfanove nastope v rimskem parlamentu, ki so tu objavljeni dobesedno, v dnevniku Edinost pa poiskal sočasne slovenske prevode. Besedila smo ponatisnili brez jezikovnih posegov. Questo volume offre la possibilità di conoscere meglio la vita e l'operato politico di uno dei leader della minoranza slovena in Italia tra le due guerre, l'avvocato triestino Josip Vilfan (1878-1955), all'epoca conosciuto con la forma ufficiale del suo nome, Giuseppe Wilfan, presidente del partito degli Sloveni e Croati in Italia Edinost, consigliere comunale a Trieste sotto l'Austria, deputato al Parlamento italiano per due legislature (1921-29), strenuo difensore dei diritti naturali della sua gente. Vengono presentati qui, trascritti dagli Atti parlamentari senza alcun intervento sul testo, i suoi discorsi parlamentari, le interrogazioni e le relative risposte come pure le traduzioni di alcuni di questi interventi apparse all'epoca sul quotidiano di Trieste Edinost. Il volume viene introdotto da uno studio in lingua slovena a cura dello storico dott. Egon Pelikan.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Evropa narodov, št. 25

Avtor: Vida Valenčič
ISBN: Trst 1998

S knjigo Evropa narodov smo končno tudi Slovenci dobili priročnik za spoznavanje narodov brez države, narodnih manjšin in jezikovnih otokov v zahodni Evropi. Take knjige že poznamo v nekaterih svetovnih jezikih, ne pa v slovenščini. Že v tem je velika vrednost te izdaje, vendar je treba dodati, da ima Vida Valenčič čisto svoj pristop, ki bo še posebej privlačen za mlade.Avtorica ni hotela sestaviti vseobsegajoče enciklopedije ali podrobnega znanstvenega prikaza posameznih skupnosti. Njeno pisanje je sveže in osebno, saj temelji na lastnem opazovanju ljudi in razmer. Bolj kot številke in imena jo zanimajo sedanji problemi, povezovanje tradicije z novostmi. Iz njenih besed se vidi, kako ceni ljubezen do samostojnosti in samobitnosti, navezanost na korenine, organizacijski cut, pragmatičnost, upornost. Bolijo jo notranje razprtije, spoštljiva je do trpljenja, zaveda se pomena povezanosti med manjšinami in maticami. Posredno nam tako pove, kaj si misli o marsikateri značilnosti Slovencev v Italiji. Vida Valenčič se je rodila leta 1969 v Trstu. V Gorici je končala univerzitetni študij turističnih ved, nato pa v Trstu leta 1997 še politične vede. Diplomirala je iz sociologije medetničnih odnosov z obširno disertacijo Ethnos, politika in stranke – analiza nekaterih narodnomanjšinskih strank v Italiji.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Engelbert Besednjak v parlamentu - Discorski parlamentari dell'on. Engelbert Besednjak, št. 21

Avtor: Egon Pelikan
ISBN: Trst 1996

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šcek je leta 1994 posvetil eno izmed svojih knjig parlamentarnemu delu politika, sicer pa duhovnika, kulturnega in javnega delavca, po katerem je poimenovan. S to knjigo, ki jo je pripravil mag. Egon Pelikan pa želimo predstaviti nastope njegovega naslednika v rimski poslanski zbornici dr. E. Besednjaka. Tako so tu med drugim prvic objavljeni v knjižni obliki njegovi znameniti govori proti raznarodovanju slovenskih otrok in proti fašisticnemu zatiranju, ki je ravno v casu njegovega mandata (1924-29) sistematicno unicevalo vse, kar je bilo slovenskega in hrvaškega v Italiji. Il Circolo per gli studi sociali Virgil Šcek ha dedicato una delle sue pubblicazioni del 1994 ai discorsi parlamentari dell'uomo politico, del sacerdote ed operatore culturale e sociale da cui ha preso il nome. Con questo volume, a cura del mag. Egon Pelikan, intendiamo invece presentare il lavoro parlamentare del suo successore alla Camera dei Deputati, il dott. E. Besednjak. Vengono pertanto presentati per la prima volta, raccolti in un libro anche i suoi celebri discorsi contro l'assimilazione forzata dei bambini sloveni e contro l'oppresione fascista che proprio ai tempi del suo mandato parlamentare (1924-29) andava sistematicamente distruggendo quanto era stato espresso dalle minoranze slovena e croata in Italia.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Le associazioni e i giornali sloveni a Trieste dal 1848 al 1890 - nr. 20

Avtor: Robi Sturman
ISBN: Trst 1996

Con la pubblicazione di questa ricerca di Robi Sturman, nato a Trieste ne 1957, sulle associazioni ed i giornali sloveni a Trieste dal 1848 al 1890 il Circolo per gli studenti sociali Virgil Šcek intende offrire al lettore un agile srumento di conoscenza della stampa slovena nell'area triestina nel periodo che va dalla "Primavera dei popoli" all'inizio della loro differenziazione partitica. Sono gli inizi timidi del movimento nazionale moderno sloveno che in quest'area conobbe il suo periodo più florido negli anni che precedettero la prima guerra mondiale, cui ben presto seguirono le irreparabili distruzzioni causate dal nazionalismo e dal fascismo. Inizi che però dimostrano non solo l'esigenza della popolazione slovena, già allora molto sentita, di affermare i propri diritti, bensì il vivo desiderio di progredire nei campi della cultura, della politica e dell' economia.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Trieste 1954-1963. Dal Governo Militare Alleato alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Avtor: Piero Purini
ISBN: Trst 1995

La pubblicazione della monografia Trieste 1954-1963. Dal Governo Militare Alleato alla Regione Friuli –Venezia Giulia di Piero Purini, triestino, nato nel 1968, rappresenta un nuovo contributo del Circolo per gli studi sociali Virgil Šček alla conoscenza degli anni cruciali del dopoguerra. Il volume affronta un periodo transitorio che vede sempre più attenuarsi la finzione sulla provvisorietà della spartizione del Territorio Libero di Trieste, periodo peraltro molto difficile dal punto di vista economico, sociale, politico, della convivenza tra italiani e sloveni che l'autore, pur non appartenendo alla comunità slovena, sente e analizza come uno dei »nodi« di Trieste. Nella nostra collana abbiamo già pubblicato, in lingua italiana, quattro richerche di Nadja Maganja, Aleš Brecelj, Adrijan Pahor e Bruna Ciani sulla »questione di Trieste« negli anni 1945-1956 come era stata vissuta e combattuta dalla minoranza slovena. L'opera del Purini con il suo taglio diverso arrichisce ed allarga i temi trattati e rappresenta la base per ulteriori ricerche su temi più specifici o ancora più recenti.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Posvet o kraškem parku-Convegno sul Parco del Carso

Avtor: Združenje zasebnih kraških lastnikov
ISBN: Trst 1995

Domačemu slovenskemu prebivalstvu so oblasti pod fašizmom in po vojni skušale odtujiti ogromne površine, ki so bile tradicionalna skupna, nedeljiva zasebna lastnina krajevnih skupnosti, in to delno nadomestiti le z velikokrat zelo težavnim uživanjem jusarskih pravic. Člani srenj, ki jih je več kot 2.000, upravičeno zahtevajo ne le soudeležbo pri odločanju o kraškem parku, temveč tudi priznanje lastninske pravice nad površinami, ki v tržaški pokrajini presegajo 37 miljonov kvadratnih metrov. Il potere ha cercato di spogliare la popolazione autoctona slovena di superfici immense, da sempre proprietà privata comune ed indivisa delle comunità locali, sostituendole con il mero godimento – spesso difficoltoso – di usi civici. Gli aderenti alle »srenje«, che sono più di 2.000, a ragione chiedono non solo di partecipare alle decisioni riguardanti il parco del Carso, ma pure di vedersi riconosciuta la proprietà collettiva dei loro fondi che nella Provincia di Trieste superano la superficie di 37 milioni di metri quadrati.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Govoriti slovensko v Kanalski dolini (Slovensko šolstvo od Marije Terezije do danes)

Avtor: Irena Šumi - Salvatore Venosi
ISBN: Trst 1995

S študijo Govoriti slovensko v Kanalski dolini (Slovensko šolstvo od Marije Terezije do danes) želi Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček posvetiti dolžno pozornost deželici pod Sv. Višarjami, kjer se stikajo slovenščina, nemščina in italijansščina oz. furlanščina in kjer naša narodnostna skupnost živi kljub negativnemu odnosu oblasti (edini dosedanji vladni zakonski osnutek za zaščito Slovencev v Italiji je Kanalsko dolino celo črtal s seznama vsaj količkaj zaščitenih območij...), trpki zgodovini in težkim življenskim razmeram. Živi in je zadnje čase tudi vse bolj živahna. Pri tem ima bistveno vlogo skrb za slovenski jezik. O tem pa govori naša knjiga. Avtorja sta antropologinja mag. Irena Šumi, ki je višja raziskovalna sodelavka na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani in ki od leta 1987 tedensko hodi poučevat slovenščino na tečaje v Kanalski dolini, in javni delavec iz Žabnic Salvatore Venosi, ki dela na sedežu Slovenskega raziskovalnega inštituta v Ukvah in se od leta 1976 posveča tečajem slovenščine in glasbe v Kanalski dolini.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Leva sredina in tržaški Slovenci - I. del

Avtor: Rafko Dolhar
ISBN: Trst 1995

Nastanek levosredinskih upravnih zavezništev na Tržaškem predstavlja pomemben mejnik v politični zgodovini naše skupnosti v tem stoletju. Šele deset let po rešitvi »tržaškega vprašanja« se je pri vladnih strankah pokazala večja odprtost do Slovencev. Ravno manjšinska problematika je dala politični formuli, ki se je iz državnega središča počasi širila na »periferijo«, poseben poudarek tako na Tržaškem kot na Goriškem. Vstop slovenskih politikov v izvršne odbore občin in pokrajin, dialog z vladnimi silami, večji posluh za demokratična in socialna načela, obenem pa nove razpoke med slovenskimi levičarji, težavno iskanje skupnih nastopov, poskus premoščanja najbolj odkritih oblik raznarodovalnih pritiskov, vse to je označevalo obdobje, o katerem je govor v knjigi dr. Rafka Dolharja. Novo avtorjevo delo se razlikuje od dosedanjih študij o tržaškem vprašanju, ki jih je izdal Krožek v prejšnjih letih in so obravnavale leta 1945-1956. Dr. Dolhar je bil namreč med protagonisti leve sredine v Trstu. Zato je njegov pristop bolj oseben, kar bo posebej razvidno v drugem zvezku tega dela, ki ga misli Krožek izdati prihodnje leto.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Tutela delle minoranze e standard internazionali. II parte: I documenti ONU, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea

Avtor:
ISBN: Trst 1994

Il Circolo per gli studi sociali Virgil Šček di Trieste ha completato un'importante raccolta di testi internazionali di natura giuridica riguardanti la tutela della minoranze etniche. Avendo presentato nella prima parte di questo manuale i documenti approvati nell'ambito della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, la II parte riporta, distinti per organizzazione internazionale ed in ordine cronologico, i documenti riguardanti le minoranze etniche dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ivi compresi quelli dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dell'UNESCO), del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea. Analizzando i documenti riportati nei nostri due volumi si può enucleare almeno un livello minimo di tutela, adottato all'unanimità o a maggioranza dalle organizzazioni internazionali europee e universali e divenuto, dunque, parte del comune retaggio dei diritti umani individuali e collettivi.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

I gruppi politici autonomi sloveni a Trieste 1949-1952

Avtor: Aleš Brecelj
ISBN: Trst 1994

Lo studio I gruppi politici autonomi sloveni a Trieste 1949-1952 dello storico triestino Aleš Brecelj (Buenos Aires, 1951, insegnante) è nato come tesi di laurea all'Università di Trieste nel 1982. L'autore ha voluto continuare un filone di ricerca storica avviato da Nadja Maganja e ripreso più tardi da Adrijan Pahor e Bruna Ciani, cioè l'analisi della »questione di Trieste« come è stata vissuta e combattuta dai partiti sloveni democratici operanti all'epoca nel Territorio Libero di Trieste. Gli studi dei quattro autori menzionati sono stati pubblicati dal Circolo per gli studi sociali Virgil Šček. In questa ricerca l'autore affronta il periodo tra le prime e le seconde elezioni comunali a Trieste nel secondo dopoguerra. L'analisi riguarda le posizioni e l'attività dei partiti autonomi sloveni non comunisti (SDZ, SKSZ e SNS), la difesa del TLT, la vita delle amministrazioni comunali nella Zona A nel loro primo mandato, come pure le questioni aperte della minoranza slovena: uso della lingua slovena, questioni scolastiche, nomi e toponomastica, risarcimento dei danni provocati dal regime fascista, espropri.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Trieste 1945-1949: Nascita del movimento politico autonomo sloveno

Avtor: Nadja Maganja
ISBN: Trst 1994

Lo studio Trieste 1945-1949: nascita del movimento politico autonomo sloveno di Nadja Maganja (insegnante, nata a Trieste nel 1951) è nato come tesi di laurea presso l'Università di Trieste nel 1979 ed è stato pubblicato nel 1980 in forma ciclostilata dal Circolo per gli studi sociali Virgil Šček che ora ne presenta una ristampa corretta. Nel trattare il periodo cruciale che va dalla fine del secondo conflitto mondiale alle prime elezioni del 1949, ha tracciato le linee di ricerca sviluppate, per gli anni fino al 1956, dagli altri studi pubblicati in questa collana e curati da Aleš Brecelj, Adrijan Pahor e Bruna Ciani. Il volume tratta il susseguirsi delle amministrazione partigiana, angloamericana e del TLT, le lotte diplomatiche e politiche per delineare l'appartenza statutale di Trieste, la differenziazione politica tra gli Sloveni e specialmente il ruolo dei partiti liberaldemocratico, cattolico-sociale ed »indipendente«, la frattura del Cominform, le lotte per i diritti nazionali e contro gli atteggiamenti sciovinisti, il ruolo del Governo Militare Alleato e le prime elezioni comunali che »fotografarono« i rapporti di forza nel 1949.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Narodnopolitični seizmograf. Dokumenti o samostojnem političnem nastopanju Slovencev v Italiji 1975-1992

Avtor:
ISBN: Trst 1993

Ta knjiga prinaša predsedniška in tajniška poročila z vseh sedmih dosedanjih deželnih kongresov Slovenske skupnosti. Na prvi pogled dolgočasno branje, ki pa nam priklicuje pred oči zadnje dvajsetletje in vsa osrednja vprašanja, s katerimi se je v tem obdobju spopadala slovenska narodna skupnost v Italiji. Ob tem pa je v listinah, ki jih je uredil in jim dodal še nekaj dokumentacije Ivo Jevnikar, še cel inventar naših uspehov in neuspehov, načrtov in neizpeljanih nalog. Tu je zarisana »filozofija« Slovenske skupnosti: samostojno nastopanje, enotnost v raznolikosti, demokratična in pluralistična izbira, odnos do matice, vprašanje enotnega nastopanja. Zaznavna so razmerja v manjšini, med večino in manjšino, med matico in manjšino. Zato je upravičen naslov, ki ob spominu na definicijo za SSk, ki se je uveljavila v letih po potresu v Furlaniji in Benečiji, pripisuje začaj seizmografa – potresomera našega narodno-političnega položaja ravno deželnim kongresom manjšinske stranke. Vse to je danes tudi izziv za iskanje poti naprej, saj so politična kriza v Italiji, volilne reforme, padec komunizma, osamosvojitev Slovenije in še kaj bistveno spremenili okvir, v katerem je doslej delala tudi slovenska stranka v Italiji.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Trieste 1954-1956: il Memorandum d'Intesa e i gruppi politici autonomi sloveni

Avtor:Bruna Ciani
ISBN: Trst 1993

Dopo i volumi "Trieste 1945-1949. Nascita del movimento politico autonomo sloveno" di Nadja Magajna (pubblicato nel 1980), "I gruppi politici autonomi sloveni a Trieste 1949-1952" di Aleš Brecelj (1983), "Il crepuscolo del TLT e i partiti autonomi sloveni" (1952-1954) di Adrijan Pahor (1993) il Circolo Virgil Šček presenta un quarto libro di approfondimento storico sulla »questione di Trieste« come è stata vissuta e combattuta dalla parte non comunista dell'odierna minoranza slovena di Trieste. Anche lo studio Trieste 1954-1956: il Memorandum d'Intesa e i gruppi politici autonomi sloveni di Bruna Ciani (insegnante, nata a Trieste nel 1962) è nato come tesi di laurea presso l'Università di Trieste, nel 1988. L'autrice dedica la sua analisi al primo periodo dopo il ritorno di Trieste all'Italia con i suoi risvolti giuridici, economici ed umani e si sofferma soprattutto sulla mancata attuazione delle disposizioni dello Statuto speciale annesso al Memorandum d'Intesa, volte a tutelare la minoranza slovena. In quest'ambito presenta la vita politica della comunità slovena nella nuova situazione istituzionale.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Il crepuscolo del TLT e i partiti autonomi sloveni (1952-1954)

Avtor:Adrijan Pahor
ISBN: Trst 1993

La "questione di Trieste" nella fase finale del Territorio Libero viene presentata in questo studio come è stata vissuta dalle forze politiche non comuniste della comunità slovena. Si tratta di un rigoroso contributo alla conoscenza reciproca, ancora troppo condizionata da luoghi comuni ed incomunicabilità. Lo studio è nato nel 1987 quale tesi di laurea del prof. Adrijan Pahor presso l'Università di Trieste e presenta la situazione politica e diplomatica che ha portato alla firma del Memorandum di Londra del 1954 ed alla spartizione del TLT, parla dei partiti politici autonomi sloveni a Trieste e della loro linea politica nonché della problematica legata alla tutela dei diritti degli Sloveni in quel periodo: espropri, toponomastica, uso della lingua, scuole, emigrazione. Il Crepuscolo del TLT e i partiti autonomi sloveni (1952-1954) è il terzo di quattro volumi pubblicati dal Circolo Virgil Šček e dedicati all'approfondimento storico della questione di Trieste con un'attenzione particolare rivolta ai partiti autonomi della comunità slovena. L'autore, Adrijan Pahor, è insegnante ed è nato nel 1956 a Trieste.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Deželni zakon o prispevkih

Avtor:
ISBN: Trst 1991

Z odobritvijo deželnega zakona za finansiranje slovenskih kulturnih ustanov je država izpolnila šele eno od treh osnovnih obveznosti, ki jih ima do slovenske narodne skupnosti in ki bi jih moral vsebovati zaščitni zakon: določitev individualnih pravic Slovencev v Italiji, določitev kolektnih pravic ter finančno kritje potreb manjšinskih organizacij. Pot do odobritve tega zakona ni bila ne kratka ne lahko, vendar sedaj razpolagamo s tem prvim ukrepom, ki je pomemben še zlasti glede na sedanje politično in gospodarsko stanje, ki slovenskim ustanovam ne jamčita več sredstev za redno delovanje. Pomemben je tudi zato, ker se na tej osnovi začenja drugačno razmišlanje o manjšinskih ustanovah, ki morajo v vseh ozirih odražiti potrebe in hotenja celotne manjšine. Ta brošura ni le zapis o tem, kako je do zakona prišlo, je tudi priročnik, ki se ga bodo naše ustanove in organizacije lahko posluževale, da bodo lahko bolje izkoriščale ugodnosti, ki jih novi zakon predvideva.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček
knige

Zakon št. 142/1990: Reforma krajevnih uprav

Avtor:
ISBN: Trst 1991

V času, ko se vse krajevne uprave v Italiji pripravljajo na izdelavo statutov se v sredinah, kjer živijo manjšine, upravičeno postavlja vprašanje pravilne terminologije. Že vsa povojna leta se Slovenci v Italiji soočamo s tem vprašanjem in rešitve so pogosto, zaradi naglice, pa tudi zaradi nepoznavanja problematike, neustrezne. Namen te publikacije je, da prispeva k poenotenju slovenske termologije v krajevnih upravah. Prevod osnovnega zakona o reformi krajevnih uprav so izdelali strokovnjaki, ki se s temi vprašanji že dolgo ukvarjajo in ki obvladajo izrazoslovje, ki se je uveljavijo v Slovenji. Ob prevodu je nastal tudi termološki slovar, ki sicer ni popoln, vendar v glavnih obriskih zajema tematiko zakona 142/1990. Ta brošuta želi biti praktičen pripomoček tistim, ki se vsakodnevno ukvarjajo s prevajanjem besedil upravne vsebine in tistim, ki se želijo na javne uprave obračati v slovenskem jeziku, pa pri tem občutijo pomanjkanje strokovnega izraslovja.

Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček

KNJIGE

NEWSLETTER

Vpiši se na newsletter

Dobil boš obvestila o novicah direktno na tvojo e-mail.

Dovolim
Per procedere con l'invio dei dati, inserisci il codice di sicurezza riportato di seguito.
 _  _  __  __  _ __  ______  _  _   _____  
| | | || \ \\/ // | |/ // /_  _// | || | || | ___|| 
| |/\| ||  \ ` //  | ' //  -| ||- | || | || | ||__  
| /\ ||  | ||  | . \\  _| ||_ | \\_/ || | ||__  
|_// \_||  |_||  |_|\_\\ /_____// \____//  |_____|| 
`-`  `-`  `-`'  `-` --` `-----`  `---`  `-----` 
                              

Zadnji tweet